Walne Zebranie - porządek i regulamin obrad Drukuj
Artykuł dodany przez: Administratror   
Środa, 15. Styczeń 2020 14:12

Przypominamy, że 15.02.2020r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy Al. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WMFS (o godz. 10.00 w terminie pierwszym, o godz. 10.30 w drugim terminie).

Dostępny jest już porządek i regulamin obrad:
- porządek obrad (zobacz)
- regulamin obrad (zobacz)

Zarząd przypomina o przeprowadzeniu wyboru Delegatów, zgodnie z zapisami własnych statutów lub innych dokumentów regulującymi tą kwestię oraz o pisemne lub mailowe przekazanie imion i nazwisk Delegatów w celu sprawnego przeprowadzenia Zebrania do dnia 1 lutego 2020 na adres Federacji. Wszelkie informacje, dotyczące Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego będą zamieszczane na bieżąco na stronie: www.federacja.olsztyn.pl