Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 15.02.2020r. Drukuj
Artykuł dodany przez: Administratror   
Poniedziałek, 16. Grudzień 2019 09:14

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie, na posiedzeniu w dniu 21.10 2019, zgodnie z §17 Statutu podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 15.02.2020 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

Informujemy, iż Zarząd zgodnie z § 20 Statutu dokonał podziału mandatów. Podstawą do ustalenia klucza wyborczego były dwie przesłanki tj. uwarunkowania statutowe oraz dokonania sportowe w latach 2016 - 2019.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy Al. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie o godz. 10.00 w terminie pierwszym, zaś o godz. 10.30 w terminie drugim.

Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie wyboru Delegatów, zgodnie z zapisami własnych statutów lub innych dokumentów regulującymi tą kwestię oraz o pisemne lub mailowe przekazanie imion i nazwisk Delegatów w celu sprawnego przeprowadzenia Zebrania do dnia 1 lutego 2020 na adres Federacji.

Wszelkie informacje, dotyczące Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego będą zamieszczane na bieżąco na stronie: www.federacja.olsztyn.pl