Odwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie 11.03.2017r. Drukuj
Artykuł dodany przez: Administratror   
Piątek, 27. Styczeń 2017 00:00

Członkowie

Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu

 

 

 

UWAGA:

W dniu 6 lutego Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu podjął uchwałę o przełożeniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

Nowy termin zostanie podany do wiadomości Delegatów po zakończeniu prac nad nowym brzmieniem Statutu i zmianą koncepcji funkcjonowania Federacji.Uchwała Nr. 1 /2017

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2017 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 11 marca 2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w sprawie zmian w Statucie Federacji.

Potrzeba zmian jest wymuszona nowym brzmieniem prawa o Stowarzyszeniach.

Delegaci zachowują mandaty z W Z S - W z dnia 20.02.2016r.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej W-MZPN w Olsztynie  ulica Piłsudskiego 57 A (stadion).

Początek w terminie pierwszym o godzinie 10.00 zaś w terminie drugim o godzinie 10.30

W  związku z  koniecznością  wprowadzenia niezbędnych zmian liczymy na udział wszystkich Delegatów.

Zarząd W- M F S